Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Energetické audity

REFERENCIE FIRMY SETING BRATISLAVA s.r.o.

  • Energetický audit komplexu „Nemocnica Žilina“ pre firmu Landis – Gyr. (1996)
  • Energetický audit kotolne pri Šajbách, Byty s.r.o.. (1996)
  • Energetický audit MČ Dúbravka riešený v rámci projektu PHARE. (1997)
  • Energetický audit MČ Devínska Nová Ves. (1998)
  • Energetický audit Nemocnice s poliklinikou v Čadci. (1998)
  • Energetický audit Nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne. (1998)
  • Energetický audit Benzinol, a.s., OZ Kľačany – parná kotolňa. (1997)
  • Energetický audit Mestský úrad Ilava – plynová kotolňa. (1997)
  • Energetický audit Okresný úrad Ilava – plynová kotolňa. (1997)
  • Energetický audit Plynovej kotolne a sústavy CZT sídliska Pri Šajbách (1997)
  • Energetický audit sústavy SCZT mesta Moldava nad Bodvou vrátane návrhu novej koncepcie technickej inovácie vo väzbe na plynofikáciu a kogeneračnú výrobu tepla a elektriny. Tepelné hospodárstvo, a.s., Moldava nad Bodvou. (1998)
  • Energetický audit OST Líščie údolie č.5 (Magistrát hl.m.BA). (1999)
  • Energetický prieskum lokality kotolne K30 D.N.Ves pre spracovanie projektu kogeneračnej výroby tepla. (1999)
  • Posúdenie hlučnosti pôsobenej kotolňou po rekonštrukcii spalinového traktu a realizácie nových komínov na sídlisku SNP v Ilave. Expertíza vykonaných meraní s návrhom koncepcie pre technické riešenie problému. (Ilfes, s.r.o.) (1999)
  • Energetický audit v Ústave nápravnej výchovy Dubnica nad Váhom (2000)
  • Energetický audit v Ústave nápravnej výchovy Nitra (2000)
  • Energetický audit koncepcie ústredného vykurovania v objekte areálu RMX, Stará Vajnorská, Bratislava (2000)
  • Energetický audit koncepcie vykurovania a posúdenia hydrauliky objektu Gorkého 8, Bratislava (2000)
  • Návrh plynofikácie kotolne objektu Dunajská 27, Bratislava (2000)
  • Posúdenie zásobovania teplom Detského domova Bernolákovo (2001)
  • Energetický audit Liehovar KRYSTAL v Sedine, Posúdenie výroby pary a technická pomoc pri realizácií GO kotolne a súvisiacich revízií. Návrh na plynofikáciu. (2001)
  • Energetický audit s posúdením návrhov na samostatný zdroj tepla pre R.V.R. GUFERO v.o.s., Žitná 1, BRATISLAVA (2002)
  • Energetický audit LINPAC Automotive-Bratislava, a.s., vykurovanie haly. (2002)
  • Energetický audit teplovodnej prípojky „Na Pasekách “ (2002)
  • Energetický audit Plynofikácia sušiarne BS 6 v PD Vajnory, Bratislava (2002)
  • Energetický audit tepelného hospodárstva SPP, a.s., Bratislava vrátene zdroja a celej sústavy zásobovania teplom a chladom v areáli Mlynské Nivy 44/A so špecifickým zameraním na dosahovanú úroveň ochladzovania pracovných priestorov v letnom období (2002)
  • Energetický audit – objekt ÚLK a.s., Tematínska 3, Bratislava (2003)
  • Energetické hospodárstvo podniku RYBA spol. s r.o., Košická 4, BA (2003)
  • Energetický audit – objekt budova Budovateľská č. 8-10 (2003)
  • Záverečná technická správa : Návrh a realizácia zmien súčasnej sústavy vykurovania, chladenia a výroby elektrickej energie (trigenerácia) v objekte SPP a.s., Bratislava (2003)
  • Overenie hydrauliky sústavy ÚK objekt: Obytný dom Galbavého 2, BA (2004)
  • Energetický audit „DS SARATOV – Dúbravka“, Saratovská č. 9, BA (2004)
  • Energetický audit – Spoločenstvo ŽIVNODOM – obytná budova Živnostenská ul. č. 3,5, Nám. 1.Mája č.16, BA (2004)
  • Posúdenie funkčnosti sústavy ÚK a jej vyregulovanie objekt: Obytný dom Hradská ulica č. 108,110,112 (2004)
  • Energetický audit – objekt Rezidencia prezidenta SR, Pažického č. 3, BA (2004)
  • Posúdenie funkčnosti sústav ÚK a ich vyregulovanie pre objekty Lysákova ul. (2004)
  • Posúdenie zásobovania teplom objektu „SBD H 33-47“, Haburská č. 33 až 47 (2004)
  • Energetický audit – objekty Základnej školy J.Fándlyho v Seredi (2004)
  • Tepelnotechnický posudok zásobovania teplom objektu „Dom 4273“, Banšelova 18, BA (2004)
  • Tepelnotechnické posúdenie zásobovania teplom a návrhy na vlastný zdroj tepla, Gabčíkova ul. č. 8-10, BA (2004)
  • Energetický audit SOU Strojárske – Zlatnícka dielňa „AVENARIUS“ (2004)
  • Energetický audit obytnej budova Tichá č. 4 (2004)
  • EA - Posúdenie súčasného stavu vykurovania v objektoch materských škôl s návrhmi na riešenie úspory tepla – SSŠ ŠZ Bratislava - Petržalka (2005)
  • EA – Koncepcia vlastného zdroja tepla – Nákupné centrum –Ovsištské nám.1 (2005)
  • EA – Posúdenie možnosti vykurovania objektu z vlast.zdroja-Gwerkovej ul.22-28 (2005)
  • EA – Posúdenie možnosti vykurovania objektu z vlast. zdroja-Gwerkovej ul.13-19 (2005)
  • EA - Stanovenie spotreby energií pre reštauračné zariadenie HB v Devíne (2005)
  • Metodika pre komplexný EA tepelného hospodárstva objektov Posádkovej správy areál „LEŠŤ“ (Ponuka) (2005)
  • EA – Posúdenie možnosti vykurovania objektu z vlastného zdroja - METROSTAV SK, Administratívna budova (2005)
  • EA – Návrh nového zdroja tepla Strečnianska č.13 – Družstvo lekárov (2006)
  • EA - Návrh vlastého zdroja tepla, obytný dom Topolčianska č.19 (2006)
  • EA – Koncepcia vlastného zdroja tepla, bytový dom Šancova 70, BA (2006)
  • EA – Koncepcia vlastného zdroja tepla, bytový dom Mýtna 27, BA (2006)
  • EA – Koncepcia vlastného zdroja tepla, bytový dom Budatínska 71-73, BA (2006)
  • EA – Koncepcia vlastného zdroja tepla, bytový dom Baltská č.5, BA (2006)
  • EA – Tepelnotechnický posudok pre vlastný zdroj tepla, bytový dom Astrova 10-20 (2006)
  • Projekt realizácie hydraulického vykurovania ÚK, termostatizácia a osadenie meračov tepla v objekte Osuského 18,20,22, Bratislava (2006)
  • Projekt realizácie hydraulického vykurovania ÚK, termostatizácia a osadenie meračov tepla v objekte Galbavého 2, Bratislava (2006)
  • Projekt realizácie hydraulického vykurovania ÚK, termostatizácia a osadenie meračov tepla v objekte Lysákova 10,12,14,16, Bratislava (2006)
  • Energetický audit pre areál „Saleziáni Don Bosca“ Mamateyova 4, BA, nový zdroj tepla plynová kotolňa s použitím tepelného čerpadla (2006)
  • Skrátený energetický audit pre bytový dom na Budatínskej 23-25 s návrhom samostatný zdroj tepla (2007)
  • Skrátený energetický audit pre bytový dom na Andrusovovej č.5, BA s koncepcioua samostatného zdroja tepla (2007)
  • Skrátený energetický audit pre bytový dom Furdekova 14 (2007)
  • Skrátený energetický audit – koncepcia vlastného zdroja tepla J.Poničana č. 7, BA (2007)
  • Skrátený energetický audit – koncepcia vlastného zdroja tepla Svetlá č. 7, BA (2007)
  • Posúdenie možnosti vykurovania obytného domu Astrováa 2, BA (2007)
  • krátený energetický audit – koncepcia vlastného zdroja tepla Mozartova 21-27, BA (2007)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla Furdekova č.12, BA (2007)
  • Skrátený EA Nová Doba I. Bratislava (2007)
  • Skrátený EA Nová Doba II. Bratislava (2007)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla Kominárska č. 6, BA (2007)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla Lachova ul. č. 35, BA (2008)
  • Posúdenie možnosti vykurovania objektu z vlastn. zdroja tepla Šintavská 6-10, BA (2008)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla Haanova ul. č. 11,13,15,17,19,21, BA (2008)
  • Posúdenie možnosti vykurovania objektu z vlastn. zdroja tepla Baltská 11, BA (2008)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla a solárnej technik Černyševského 39, BA (2008)
  • Posúdenie možnosti vykurovania objektu z vlast.zdroja tepla Sklodowskej 13-29, BA (2008)
  • Posúdenie možnosti vykurovania objektu z vlastn. zdroja tepla Svidnícka 6-14, BA (2008)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla Osuského č. 42, Bratislava (2008)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla ul. L. Dérera č. 10, Bratislava (2008)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla ul. Novosady 17,18, DETVA (2008)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla ul. Novosady 12,13, DETVA (2008)
  • Koncepcia vlastného zdroja tepla ul. A.Hlinku 10-12, DETVA (2008)

Poznámka: O predkladaných prácach je k dispozícii komplexná dokumentácia v sídle našej firmy, ktorá je v prípade konzultácie k predmetnej problematike záujemcom k nahliadnutiu a v prípade osobitného záujmu vieme sprostredkovať predvedenie realizovaných diel v úzkej spolupráci s ich prevádzkovateľmi.