Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Priemerná spotreba energie v domácnostiach

Priemerná spotreba energie v domácnostiach je približne rozdelená takto v %:*

rodinný dombyt
Vykurovanie8364
Príprava teplej vody818
Osvetlenie12
Ostatná spotreba816

Najväčšia spotreba energie v domácnostiach je na vykurovanie. Z tohto dôvodu je potrebné voľbe najvhodnejšieho spôsobu vykurovania venovať zodpovedajúcu pozornosť. V tejto oblasti vzniká najväčšia možná úspora nákladov na energie.

* zdroj SPP