Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Kontakt

SETING Bratislava, s.r.o.
IČO: 313 977 78*
TELEFÓN: 02/63 810 251
Vranovská 6, 851 01 Bratislava
seting@seting.sk
info@seting.sk (info o domových kotolniach)
http://www.seting.sk

Dohľad nad činnosťou poskytovateľa služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 827 99 Bratislava - Ružinov

*Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddelení sro, vložka č. 9175/B