Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Informácie o firme

Firma SETING Bratislava s.r.o. bola založená v roku 1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným a je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I vo vložke č.9175/B.

Názov firmy je odvodený z charakteru činností t.j. SErvis – Technika – INžinierinG.

Firmu zakladali dlhoroční pracovníci energetickej inšpekcie, projektových organizácií a ekonomickej audítorskej firmy.

Hlavné činnosti

  • Poradenská činnosť v oblasti energetiky a ekológie
  • Inžinierska činnosť v strojárstve a energetike
  • Služby spojené so správou a údržbou bytového fondu
  • Audítorská činnosť v oblasti energetiky
  • Organizácia odborných seminárov, školení a kurzov
  • Overovanie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení
  • Montáž, opravy a revízie vyhradených plynových a tlakových nádob
  • Vykonávanie revízií, skúšok kotlov, a tlakových nádob
  • Energetická certifikácia budov
  • Obchodná činnosť – kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Pre realizačnú činnosť má firma vlastnú pracovnú skupinu, ktorá je vybavená pojazdnou dielňou so základným technickým vybavením.