Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Energetická certifikácia budov

certifikat KOLAUDUJETE, REKONŠTRUJETE, PRENAJÍMATE ALEBO PREDÁVATE DOM, BYT, BUDOVU?

AK ÁNO, NEZABUDNITE NA ENERGETICKÚ CERTIFIKÁCIU BUDOVY ! ! ! ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV JE POVINNÁ UŽ OD 1.1.2008 !


Čo je to Energetický certifikát budovy?
Energetický certifikát budovy je základný súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Energetický certifikát dáva návod ako ušetriť náklady za energiu a ako spotrebu energie významne znížiť. Zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti a kategorizácie budov do tried energetickej hospodárnosti ( triedy A - G ).

Čo je cieľom energetickej certifikácie?
Dosiahnuť zníženie spotreby energie na zabezpečenie všetkých požiadaviek súvisiacich so zdravým a bezpečným užívaním budov. Znamená to, že tú istú kvalitu alebo ešte lepšiu kvalitu pri užívaní budov vieme dosiahnuť bez zbytočného plytvania energiou. Konečný spotrebiteľ, teda stavebník, by mal za vynaložené finančné prostriedky dostať stavebné dielo, ktorým sa zabezpečia optimálne vlastnosti pri optimálne vynakladaných nákladoch počas užívania budovy. Samozrejme, cieľom je aj zníženie čerpania primárnych zdrojov energie a zníženie znečisťovania ovzdušia emisnými plynmi, najmä oxidom uhlíka.

Zákony pojednávajúce o certifikácii budov:
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aj Vy by ste potrebovali Energetický certifikát budovy ale neviete ako na to? Radi Vám poradíme. Stačí nám napísať na e-mailovú adresu info@seting.sk.