Bytový dom, Medveďova 22-28, Bratislava, 40 bytov

Máte otázku?

Inštalovaný výkon

240KW, 4x závesný kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB112-60

Realizácia

2005

Skutočné úspory

43%

Skutočná návratnosť investícií

3,8 roka

Galéria realizácie