Montáž obnoviteľných zdrojov do jestvujúcich kotolní

Máte otázku?

Investujte do nových technológií a zvýšte energetickú nezávislosť Vašej domovej kotolne.

  • preferujeme inovatívne, udržateľné riešenia s využívaním solárnych panelov, či tepelných čerpadiel.

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje sú najmodernejšími prístupmi k úspore energií, znižovaniu nákladov v bytových a nebytových priestoroch.