Hydraulické vyregulovanie kúrenia a teplej vody

Máte otázku?

Vykonávame hydraulické vyregulovanie kúrenia a teplej vody.

Vyregulovanie robíme na vnútorných a vonkajších rozvodoch.

Máme vlastné prístroje, ktorými meriame po skončení prác správnosť riešenia a odovzdáme funkčné dielo.

Nami ponúkané technické riešenie je výsledkom dlhoročných praktických skúseností s optimalizáciou a údržbou týchto okruhov.

Domová kotolňa - seting.sk