Prevádzka kotolní

Máte otázku?

Prevádzkujeme domové kotolne a domové kotolne s obnoviteľnými zdrojmi.

S výrobou a dodávkou tepla a teplej vody súvisí i technický stav jednotlivých tepelných zariadení. Vzhľadom k tomu, že tepelné zariadenia sú v nepretržitej prevádzke, počas celého roka prakticky priebežne riešime a udržiavame technologické zariadenia v plynulom chode.

  • Ponúkame Vám bezpečnú prevádzku kotolne bez starostí. Máme bohaté skúsenosti s prevádzkou a modernizáciami kotolní nemeckých značiek Buderus, Viessmann
  • Zabezpečujeme diaľkový dohľad pre kotolne ako aj pravidelné obhliadky kotolní
  • Držíme pohotovostné rezervy náhradných dielov ako sú elektródy, obehové čerpadlá, poistné ventily aby sme najčastejšie sa vyskytujúce poruchy boli schopní odstraňovať bez vplyvu na komfort. Za viac ako 29 rokov prevádzkovania kotolní sme nemali dlhšie prerušenie ako 12 hodín
  • Máme evidenciu všetkých stavov meračov v kotolni
  • Zabezpečujeme odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení, servisov v kotolni, oprávnenou osobou v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi
  • Zabezpečujeme drobné opravy na kotolni a odstránenie závad vyplývajúcich z revízií
  • Zabezpečujeme cenové ponuky pri väčších opravách na kotolni
  • Oznamovanie príslušnému orgánu štátnej správy údajov o zdroji a emisiách
  • Prevádzkujeme viac ako 120 kotolní v Bratislave
Domová kotolňa - seting.sk