Rekonštrukcie a modernizácia kotolní a výmenníkových staníc

Máte otázku?

Ponúkame Vám poradenstvo v oblasti riešenia modernizácie a prestavieb starších kotolní.

Pripravíme pre Váš bytový dom investičný zámer s kalkuláciou návratnosti.

Vykonávame opatrenia na zefektívnenie prevádzky a predĺženie životnosti kotolní, výmenníkových staníc, zdrojov chladu ako je hydrostatické vyregulovanie, optimálne nastavenie vykurovacích kriviek, montáž diaľkového dohľadu, monitoringu spotreby, merania a regulácie, úpravy vody pre vykurovacie systémy, prepäťovej ochrany, …

Zvýšte úspornosť a zefektívnite náklady na vykurovanie a výrobu teplej vody pomocou úprav a obnovy.