Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Oprávnenia na činnosť

1. Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu

Kotly parné a kvapalinové IV. trieda
Tlakové nádoby stabilné IV. trieda
Tlakové nádoby stabilné III. trieda
Kotly parné a kvapalinové V. trieda
Tlakové nádoby stabilné II. trieda
Tlakové nádoby stabilné I. trieda

2. Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadenie na:

Znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa
Rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa
Spotrebu plynov spaľovania s výkonom nad 0,5 MW
Znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa
Rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa
Spotrebu plynov spaľovania s výkonom od 5 kW do 0,5 MW