Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Certifikát SLOVAK GOLD

V roku 2005 bol firme SETING BRATISLAVA, s.r.o. udelený certifikát ochrannej značky kvality SLOVAK GOLD a Zlatá medaila SLOVAK GOLD za Manažment energetických služieb.

Platnosť certifikátu bola opakovane predĺžená a certifikát je platný až doposiaľ.