Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Ponuka vlastnej kotolne "ZADARMO"

(pojem zadarmo je myslený tak, že kotolňa sa zaplatí sama zo získaných úspor)Na základe poznatkov a zistených skutočností pri realizáciách podobných kotolní akú by ste mohli mať aj Vy, pre ilustráciu uvádzame niekoľko zaujímavých čísiel:

  • Súčasná cena, za ktorú CZT dodáva teplo je minimálne 105.95€/MWh
  • Súčasná možná cena podľa kalkulačného vzorca z plánovanej vlastnej kotolne by bola 68.6€/MWh
  • Úspory vzniknuté rozdielom cien by predstavovali 37.75€/MWh
  • Pri priemernej spotrebe tepla Vášho domu, by tak vznikla ročná úspora = spotreba MWh/rok * 37.75€/MWh
  • Plynová kotolňa sa dá realizovať bez vlastných vkladov vlastníkov bytov s tým, že splácanie Vám zabezpečí vzniknutá úspora prevádzkou kotolne.

Po zaplatení kotolne (cca po 4 rokoch) je možné uvažovať so znížením nájomného cca 40€ mesačne na priemernú bytovú jednotku resp. usporené prostriedky nechať vo fonde opráv a použiť ich na ďalšie zlepšenie Vášho bývania.