Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Základné úsporné opatrenia:

  • Vhodná voľba zdroja tepla a spôsobu vykurovania (kondenzačné kotle)
  • Znižovanie tepelných strát (plastové okná, zateplenie...)
  • Zabezpečenie správnej regulácie vykurovania
  • Termostatické ventily
  • Meranie spotreby tepla na byty