Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Realizácia výstavby domovej kotolne

K realizácii výstavby vlastnej kotolne pristupujeme komplexným spôsobom ako ku stavbe „Na kľúč“.

Po skúsenostiach na vyše 110tich stavbách kotolní v bytových domoch, vyriešime Vašu kotolňu vo všetkých nasledovných krokoch:

  • Energetický audit
  • Definitívny výber varianty riešenia s upresnením technológie
  • Pomoc pri poskytnutí úveru
  • Vybavenie palivovej základne a zmluvy o budúcej zmluve pre odber zemného plynu
  • Získanie stanoviska dotknutých organizácií
  • Vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu
  • Zabezpečenie stavebného povolenia
  • Zabezpečenie výkonu realizácie diela a jeho uvedenie do chodu
  • Kolaudácia
  • Prevádzka kotolne v rámci záručnej doby /podľa dohody/