Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Podklady pre certifikát

Zoznam údajov potrebných k vypracovaniu certifikátu

 • Meno vlastníka, telefónny kontakt
 • Adresa budovy (napr.: Gaštanová 25, 837 56 Žilina)
 • Typ budovy (napr.: rodinný dom, bytový dom, administratívna budova)
 • Projektová dokumentácia
 • Prípadne fotodokumentácia

Vykurovanie + príprava teplej vody

 • projekt ústredného kúrenia a zdravotechnických inštalácií
 • presný typ kotla (napr.: elektrický, plynový, starý, nový, nízkoteplotný, značka)
 • presný typ ohrievača vody (napr.: elektrický, plynový, 150 litrový, starý, nový, značka)
 • typ vykurovania (napr.: radiátory, podlahové, stenové)
 • radiátory s termostatickými hlavicami (áno/nie)
 • popis rozvodov v budove (napr.: izolované tepelnou izoláciou, neizolované)
 • sú vykurovacie rozvody vedené aj v nevykurovanom priestore (napr. pivnica) (áno/nie) ak áno aký dlhý úsek?
 • vykurovacia sústava bola vyregulovaná (áno/nie)
 • typ regulácie (napr.: ekvitermická – má merač aj vonku , s priestorovým termostatom – merač iba v izbe
 • cirkulácia teplej vody v dome (áno/nie)
 • ak existuje, tak výkres trasy potrubia od kotla k najvzdialenejšiemu radiátoru (ak nie je výkres tak aspoň vzdialenosť)
 • ak existuje, tak výkres trasy potrubia od zásobníka teplej vody k najvzdialenejšiemu výtoku (ak nie je výkres tak aspoň vzdialenosť)
 • čerpadlo na rozvod vykurovacej vody (áno/nie) prípadne gravitačný rozvod (tečie samospádom)