Domové kotolne - Naša pýcha, Vaša úspora

Professionálné domácé kotolňe
viac ako 150 postavených domových kotolní!

Realizácie s uvedením do prevádzky

Ukážky niektorých realizovaných projektov

 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Poľská 2, Bratislava (2015)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Kašmírska 9-15 Bratislava (2015)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Budatínska 9-13, Bratislava (2014)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Bradáčova 1 Bratislava (2014)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Palkovičova 9, Bratislava (2014)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Mikovíniho 13,15 Bratislava (2014)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Furdekova 5,7 Bratislava (2014)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Zámocká 3 Bratislava (2014)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Mlynarovičova č.14-16 Bratislava (2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Púpavova č.39-45, Bratislava (2013)
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne Detský domov, Podunajské Biskupice, Bratislava (2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Podzáhradná č.11-13, Bratislava (2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Šancova č. 72, Bratislava (2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Šancova č.55-59, Bratislava (2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Za Hradbami č.34, Pezinok (2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Osadná č.3, Bratislava (2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Blagoevova č. 10-12, Bratislava(2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Šustekova č. 17-19, Bratislava(2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Jamnického č. 8, Bratislava(2013)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Krížna č. 4, Bratislava(2012)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Levická č. 2, Bratislava(2012)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Šancova č. 47-51, Bratislava(2012)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Dostojevského č. 17, Bratislava(2012)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Budatínska č. 55-57, Bratislava(2012)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Levická č. 2, Bratislava(2012)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Hrobakova č. 7, Bratislava. So solárnym systémom na TUV (2012)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Jasovská č. 45, Bratislava(2012)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Šustekova č. 21-23, Bratislava(2012)
 • Hydraulické vyregulovanie v bytovom dome Budatínska 53-55, Bratislava(2012)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Seberíniho č. 8, Bratislava(2011)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Pankúchova č. 1-3, Bratislava(2011)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Dopravná 45-49, Bratislava(2011)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Rezedova ul. č. 26, Bratislava(2011)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Bajzova ul. č. 10, Bratislava(2011)
 • Decentralizácia výroby tepla v areáli Hydronika Nova – Výrobné haly 1,2(2011)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Rumančekova č. 40,42, Bratislava(2011)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Hradská č. 108-112, Bratislava(2011)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Baníkova č. 2,4,6, Bratislava(2010)
 • Vyregulovanie systému vykurovania v objekte AB V. – areál SPP a.s.(2010)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Lachova 35, Bratislava(2010)
 • Riešenie hydraulického vyváženia a termostatizácia sústavy ÚK v objekte Lachova 35,Bratislava(2010)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Haanova č. 31-41, Bratislava(2010)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Baltská č. 11, Bratislava(2010)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Mamateyova 1a3, Bratislava(2010)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Podzáhradná 39-43, Bratislava(2010)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Grösslingova 52, Bratislava(2010)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Horná č.5, Bratislava(2010)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Bárdošova 3-19, Bratislava(2010)
 • Vstavba plynovej kotolne v objekte ZSVTS Koceľova ul. č.15, Bratislava(2010)
 • Úprava ÚK v byte MŠ Lietavská 1 – vlastný zdroj tepla(2009)
 • Úprava ÚK v byte MŠ Bohrova 1 – vlastný zdroj tepla(2009)
 • Úprava ÚK v byte MŠ Iľjušinova 1 – vlastný zdroj tepla(2009)
 • Úprava ÚK v byte MŠ Turnianska 6 – vlastný zdroj tepla(2009)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Svidnícka č. 6-14, BA(2009)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Andrusovova 5, BA(2009)
 • Vstavba plynovej kotolne v objekte NOVÁ DOBA II, Vajnorská 60, BA, 2x 300 kW(2009)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Astrová ul. č. 2-8, BA(2009)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Šintavská č. 6-10, Bratislava(2009)
 • Riešenie havarijného stavu plynovej kotolne Haydnova ul. č. 19, Bratislava(2009)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Na Hrebienku č. 24, Bratislava(2009)
 • Areál HYDRONIKA NOVA, Gogoľova ul. č. 18, Bratislava – kotolňa(2009)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Šancová 70, Bratislava (2008)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Osuského 46, Bratislava (2008)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Budatínska 23-25, Bratislava (2008)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Ružová dolina 14, BA (2008)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Furdekova 14, Bratislava (2008)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Svetlá č.7, Bratislava (2008)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome M.C.Sklodowskej 3-11, BA (2008)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Astrová č. 10-20, BA (2008)
 • Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome - Mýtna 27, Bratislava (2007)
 • Vstavba plynovej kotolne v objekte Saleziáni don Boska, Mamateyova 4, BA (2007)
 • Komplexné riešenie racionalizácie tepla s vostavbou kotolne Furdekova 10, BA (2007)
 • Komplexné riešenie racionalizácie tepla s vostavbou kotolne Furdekova 12, BA (2007)
 • Vostavba plynovej kotolne v bytovom dome A. Gwerkovej 13-19, Bratislava (2007)
 • Vostavba kotolne v bytovom dome A. Gwerkovej 22-28, Bratislava (2007)
 • Komplexné riešenie racionalizácie tepla s vostavbou kotolne Röntgenová 18,20, (2007)
 • Rekonštrukcia kotolne VŠMU, Ventúrska č. 3, Bratislava (2007)
 • Vostavba plynovej kotolne v objekte bytového domu Budatínska č. 71-73, BA (2007)
 • Vostavba plynovej kotolne v bytovom dome Budatínska č. 57-59, Bratislava (2007)
 • Vstavba plynovej kotolne a plynovodnej prípojky – Tichá č. 4 (2006)
 • Vstavba plynovej kotolne a plynovodnej prípojky – Čáklovská č. 4 (2006)
 • Vstavba plynovej kotolne a rekonštrukcia inž. sieti – Romanova č.46 (2006)
 • Riešenie havarijného stavu kotolne - Lermontovova 8 (2006)
 • Riešenie havarijného stavu kotolne – Šípkova 2 (2006)
 • Vstavba plynovej kotolne - Oravská 1, Bratislava (2006)
 • Vstavba plynovej kotolne METROSTAV SK., Mlynské Nivy 68, Bratislava (2006)
 • Hydraulické vyregulovanie systému ÚK – Realitná Staromestská a.s. (2005)
 • Vstavba plynovej kotolne a plynovodnej prípojky - na Medveďovej 22-28 (2005)
 • Vstavba domovej plynovej kotolne a plynovej prípojky - SVB a NP Miletičova 26 (2005)
 • Vstavba plynovej kotolne a plynovodnej prípojky - Ovsištské nám. č. 1 (2005)
 • Vstavba plynovej kotolne a plynovodnej prípojky – Haburská ul. č. 33-47 (2005)
 • Vstavba plynovej kotolne a plynovodnej prípojky – Wolkrova č.15 (2005)
 • H.M.N s.r.o. Nobelova 5, Bratislava – Ubytovňa – výstavba plynovej kotolne (2004)
 • Prešovská ul. – Bytový dom - Výstavba plynovej kotolne (2004)
 • M.V. Medicínske centrum – Stavebno dispozičné úpravy (2004)
 • Overenie a nastavenie hydrauliky ÚK : Messer Tatragas (2004)
 • Riešenie hydraulického vyváženia vykurovacích sústav a rozvodov TÚV V objektoch Bilíkova 26, 28,30,32 (2004)
 • Riešenie hydraulického vyváženia a termostatizácia sústavy ÚK v objekte Markova 3, BA (2004)
 • Vstavba domovej plynovej kotolne – Novosvetska ul. č. 22 (2004)
 • Vstavba plynovej kotolne Majakovského ul. č. 9 „ROKO“ (2004)
 • Riešenie hydraulického vyváženia a termostatizácia sústavy ÚK v objekte Mlynarovičova 12, BA (2004)
 • Riešenie hydraulického vyváženia sústav ÚK a rozvodov TÚV v objektoch „Pri Kríži“ (2004)
 • Vstavba plynovej kotolne v objekte SOU Strojárske , Údernícka č. 8, Bratislava (2004)
 • Obytný dom Bárdošova 12, Bratislava – vstavba domovej plynovej kotolne (2003)
 • Zmeny a doplnky v energetickej sústave zdroja tepla pre vykurovanie a chladenie (systém trigenerácie) v areáli SPP a.s., Mlynské Nivy, Bratislava (projekt a realizácia) (2003)
 • Messer Tatragas s.r.o., Chalúpkova 9, BA – Výstavba plynovej kotolne (2003)
 • STARZ, Tehelné pole – Ohrev bazénov (2003)
 • ÚLK, Tematínska 3, Bratislava - Riešenie havarijného stavu kotolne (2003)
 • Hala LINPAC Automotive, v areáli Matador a.s. - Vykurovanie haly plynovými Infražiaričmi (2003)
 • Detský domov Bernolákovo – riešenie havarijného stavu plynovej kotolne. (2002)
 • RVR Gufero s.r.o. Žitná 1, Bratislava - plynová kotolňa (2002)
 • BEBECO SLOVAKIA s.r.o., Továrenská 16, Bratislava – plynová kotolňa (2002)
 • Realizačný projekt plynofikácie sušiarne BS 6 a STL prípojka plynu v Poľnohospodárskom družstve Vajnory, Hospodárska ul. č.9, Bratislava (2002)
 • Štátny geologický ústav D.Štúra – rekonštrukcia tepelného zdroja. (2001)
 • Matador Púchov a.s. – výstavba plynovej kotolne , Kopčianska 14, Bratislava (2001)
 • Matador Púchov a.s. – výstavba plynovej kotolne, Kopčianska 20, Bratislava (2001)
 • Hotel Hydronika – plynofikácia kotolne, Vranovská 6, Bratislava (2001)
 • UZŽNO v SR – výstavba plynovej kotolne na Šulekovej 20, Bratislava (2001)
 • Kompletná rekonštrukcia systému ÚK v jednotlivých halách v areáli RMX, a.s. na Starej Vajnorskej ulici, Bratislava (2001)
 • Modernizácia a realizácia prestavby kotolne Štátny Veterinárny Ústav, Bratislava (2000)
 • Plynofikácia a výstavba plynovej kotolne objektu ATU Kramáre Bratislava, – komplexná dodávka s realizáciou za prevádzky zdroja. (Slovenské Telekomunikácie) (2000)
 • Rekonštrukcia centrálnej kotolne pre areál RMX a.s. na Starej Vajnorskej ulici v Bratislave – komplexná dodávka s realizáciou za prevádzky zdroja. (2000)
 • Výmena kotlov SBD Jelšová 3, Bratislava (2000)
 • Zmena vykurovacieho média para – voda v objekte Benzinol, Továrenská ul., BA (2000)
 • Plynofikácia Materskej škôlky OÚ Bratislava V, Strečnianska ul. Bratislava (2000)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie tepelného hospodárstva Matadorfix s.r.o. a jeho plynofikácie vrátane komplexnej dodávky a uvedenia do prevádzky. (1999)
 • Kogeneračná kotolňa o výkone 7 MW Zadunajec príprava stavby. (BD-5) (1999)
 • Prestavba a plynofikácia kotolne v objekte Habánsky mlyn č.8 , použitím kondenzačných plynových kotlov. (Magistrát hl.m.BA, C-term) (1997)
 • Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK vrátane výstavby plynovej kotolne objektu Lignoprojekt Bratislava, aplikácia vlastnej koncepcie riešenia zdroja a vykurovacích sústav. (1997)
 • Návrh modernizácie a realizácie prestavby kotolne BD III na Stromovej ul. č. 17. (1997)
 • Komplexný inžiniering až po dodanie realizačného projektu pre rozšírenie a modernizáciu plynovodnej sústavy mesta Ilava so zreteľom na nové veľkoodbery fy. Rieker a MPP - centrálna kotolňa na sídlisku SNP. (SPP OZ Žilina, Ilfes, s.r.o.) (1997)
 • Plynofikácia a rekonštrukcia centrálnej kotolne pre sídlisko SNP v Ilave – komplexná dodávka s realizáciou za prevádzky zdroja. (Ilfes, s.r.o. Ilava) (1996-97)
 • Návrh rekonštrukcie plynovej kotolne a jeho realizácia (Vodohospodárske stavby – EKOVOMONT a.s. Bratislava). (1996)
 • Rekonštrukcia kotolne po havárii v objekte „Roland“ pre Magistrát Hl. m. SR. (1995)
 • Plynofikácia oblastí obcí Kuklov, Čáry a Smolinské. Komplexný inžiniering po úroveň projektov stavieb VTL, STL privádzačov, reg.st. VTL/STL, rozvodov v obciach vrátane prípojok. ( Obecné úrady, SPP OZ N.Mesto nad Váhom, Naftoprojekt, a.s.) (1995-98)
 • Plynofikácia a prestavba kotolne objektu MŠ Čunovo, vrátane realizácie. (1995)
 • Modernizácia kotolne BD III v objekte Hrdličkova 6. (1995)
 • Návrh novej koncepcie zdroja tepla a jeho dodávka na „kľúč“ pre MŠ a ZŠ v Jarovciach. (MÚ Jarovce). (1994)

Poznámka: O predkladaných prácach je k dispozícii komplexná dokumentácia v sídle našej firmy, ktorá je v prípade konzultácie k predmetnej problematike záujemcom k nahliadnutiu a v prípade osobitného záujmu vieme sprostredkovať predvedenie realizovaných diel v úzkej spolupráci s ich prevádzkovateľmi.